Algemene voorwaarden

Leveringscondities van Capel Horeca Artikelen

1. Levering geschiedt vanuit ons magazijn in Noorden. Orders boven de € 750,- (excl. 21% BTW) worden franco huis geleverd binnen de Nederlandse grenzen en indien gebruik wordt gemaakt van de door ons geregelde vervoerder.

2. Voor orders beneden de € 85,- brengen wij een ordertoeslag van € 10,- in rekening voor administratie- en handling kosten.

Bij levering onder rembours wordt € 17,50 in rekening gebracht voor rembourskosten.

3. Wij hebben het recht de wijze van verzending naar ons inzicht te regelen.

Op verzoek van de klant/opdrachtgever kan hiervan worden afgeweken, echter transportkosten via voor ons afwijkende vervoerders komen ten allen tijde voor rekening van klant/opdrachtgever.

4. Mondelinge prijsopgaven, opdrachten en dergelijke zijn niet bindend, tenzij schriftelijk bevestigd. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gevolgschade wanneer opgegeven levertijden niet kunnen worden nagekomen.

De door ons opgegeven levertijden zijn bij benadering en derhalve niet bindend.

5. Klant dient bij ontvangst van de aangeboden goederen de verpakking te controleren en bij schade zijn bevindingen op de vrachtbrief te vermelden. De klant verplicht zich de vervoerder en leverancier hiervan direct schriftelijk in kennis te stellen.

6. Zichtbare defecten en manco’s dienen door klant binnen 1 week na ontvangst van de goederen schriftelijk bij leverancier te worden gemeld onder vermelding van ordernummer, factuurnummer en vrachtbriefnummer. Verborgen defecten dienen zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk binnen 6 maanden na aflevering, schriftelijk bij leverancier te worden gemeld.

7. Geleverde goederen blijven eigendom van van Capel Horeca Artikelen totdat betaling hiervan volledig door ons is ontvangen.

8. Indien klant goederen weigert in ontvangst te nemen zijn de kosten van het retourneren, de opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van klant.

9. Voor de geleverde goederen geldt een algemene garantie van 1 jaar, ingaande op de datum van aflevering. Wij behouden ons het recht voor die artikelen welke onder garantie aangemeld worden te controleren en te bepalen of garantie van toepassing is. De garantie beperkt zich tot het kosteloos stellen en /of leveren van vervangend materiaal. Het recht van garantie vervalt indien klant zelf wijzigingen en/of reparaties verricht dan wel laat verrichten.

10. Gereclameerde goederen mogen alleen worden retour gezonden met toestemming van leverancier. Voor goederen welke zonder overleg worden retour gezonden, of foutief zijn besteld door klant/opdrachtgever en worden retour gezonden, worden retour- en administratiekosten in rekening gebracht, deze zijn vastgesteld op 10% van de goederenwaarde, met een minimum van € 25,- .

11. Alle door ons genoemde prijzen zijn bruto, exclusief 21% BTW en exclusief eventueel bijkomende verzendkosten en ordertoeslagen.

Verzendkosten bij orders beneden €750,- (exclusief 21% BTW)

12,50 per pakket

 

Van Capel Horeca Artikelen

Simon van Capelweg 143 2431 AE Noorden

Tel: 06-51380858 www.vancapelhoreca.nl E-mail info@vancapelhoreca.nl

Bank Iban: NL28RABO0149357338

KVK nummer: 59811048 BTW Nummer:NL154438212B01